Vítejte na oficiálních stránkách iniciativy pro bezpečné a legální nakládání s léky.

Iniciativa pro bezpečné a legální nakládání s léky byla založena Asociací provozovatelů lékáren. Cílem iniciativy je zajištění kvalitních a bezpečných léků pro pacienty, společně s osvětou a prezentací rizik v bezpečnosti léčby vyplývajících z porušování platné legislativy při zacházení s léčivými přípravky.

V posledních letech přestává významné množství pacientů přistupovat k lékům s nezbytnou obezřetností. Nejpravděpodobnější příčinou takového jednání je jejich snadná dostupnost, reklama, snaha některých subjektů snížit bezpečnostní pravidla a postavit léky na úroveň ostatního zboží na trhu. Veřejnost je různými metodami přesvědčována o tom, že je možné bez následků na zdraví populace rozvolňovat pravidla pro zacházení s léčivými přípravky. Následkem je nejen podceňování rizik plynoucích ze špatného užívání léčiv pacienty, ale také z vlastní cesty jejich obstarání.

Mnoho lidí se domnívá, že jsou léky zcela bezpečné. Nejvíce je přitom podceňován způsob jejich nabytí. Právě tato cesta léku od výrobce k pacientovi je však jednou z nejdůležitějších součástí bezpečné a správné léčby, stejně jako přesně stanovená diagnóza a dávkování léků. Prakticky každé balení léku je evidováno od výrobce až k pacientovi. To znamená po výdej léčiva v lékárně, jehož součástí je také kontrola správného dávkování, interakcí a užívání. Léčivý přípravek je možné v celé oficiální a legální cestě dohledat, zaručit, že se nejedná o padělek, že byl správně skladován. V případě podezření na závadu v jakosti ho lze nejrychleji aktivně vyhledat a stáhnout z trhu, často i od konkrétního pacienta, díky takzvané kusové evidenci, kterou vedou výhradně lékárny. Při zanedbání těchto zásad se může naopak z bezpečného léku stát zdroj zdravotních problémů a zvýšených nákladů systému zdravotního pojištění.

Na našem webu Vám vysvětlíme, jaké cesty obstarání léků jsou legální a jaká rizika, o nichž se příliš nehovoří, přinášejí některé cesty ostatní.


KAMPAŇ PRO BEZPEČNÉ A LEGÁLNÍ ZACHÁZENÍ S LÉKY PODPORUJÍ TYTO ORGANIZACE: